2016 © Gerard van der Boor
Home.
Info.
Contact.
Home.

Info.

Contact.

Stichting Bewoners Overleg Veendam
COMMISSIE HUURZAKEN
Wie zijn wij ?
De Commissie Huurzaken is een onderdeel van de Stichting Bewoners Overleg Veendam (BOV). De BOV is een koepelorganisatie voor het wijk- en buurtbeheer in de gemeente Veendam. De Commissie Huurzaken behartigt de belangen van de huurders van een huurwoning in de gemeente Veendam.

De leden van de Commissie Huurzaken komen maandelijks bijeen en vergaderen over o.a. de volgende onderwerpen:
Onderhoud en verbetering van de huurwoningen en woonomgeving.
Aard, omvang, wijziging en prijsbepaling van het servicepakket.
Afweging sloop/nieuwbouw.
Woningtypen en grootte.
Programma van eisen woonomgeving rondom nieuwbouw
Verkoop van woningen.
Het algemeen beleid.
Leefbaarheid in de wijk.

Met de woonconsulenten van Acantus hebben we meerdere keren per jaar overleg.
We hebben een afvaardiging in de HuurdersKoepel Acantus (HKA). De HKA is een samenwerking tussen de huurders- en bewonersorganisaties in het werkgebied van Acantus en heeft als doel om de gezamenlijke belangen op beleidsniveau van de huurders, die een woning van Acantus huren, te behartigen.

We zijn lid van de Woonbond en nemen deel aan hun Provinciale Vergaderingen.

Spreekuur (in het gebouw van Compaen):
Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bezoekadres: Compaen
Jan Salwaplein 3
9641 LN  Veendam
telefoon: 0598-698119.
Graag vooraf, indien mogelijk, een afspraak maken bij één van de leden van de Commissie Huurzaken.
Oproep voor
vrijwillige bestuursleden
Huurders Koepel Acantus | HKA
 meer>>>