2020 © Gerard van der Boor
Made with MAGIX
Commissie Huurzaken
Stichting Bewoners Overleg Veendam

Informatie

Huurderskoepel Acantus start met

Huurdersupdate#

De Huurderskoepel Acantus start met de nieuwe e-nieuwsbrief Huurdersupdate#. In deze nieuwsbrief zal de HKA samen met lokale huurdersorganisaties informatie geven over nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden. In de eerste twee weken van januari 2020 zal deze verspreid worden onder 65.000 huishoudens in oost-Groningen. Via de nieuwsbrief van Acantus zullen ook updates gegeven worden in drukvorm. Deze wordt twee keer per jaar verspreidt. Op deze manier hopen we alle huurders en geïnteresseerden zowel digitaal als in papiervorm van informatie te kunnen voorzien. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar alle reacties. Reageren kan via info@huurderskoepelacantus.nl. Voor de e-nieuwsbrief Huurdersupdate# kunt u zich aanmelden via de website van de Huurderskoepel Acantus.

Prestatieafspraken gemeente Veendam

Ieder jaar doet Acantus aan de vijf gemeenten in hun werkgebied een bod gebaseerd op hun woonvisie. Vervolgens maakt Acantus samen met huurdersorganisaties en gemeenten prestatieafspraken. Onderstaand vindt u de biedingen en afspraken voor 2020 en verder in de gemeente Veendam:

Bod gemeente Veendam.

Prestatieafspraken Veendam.

25 jaar Commissie Huurzaken in de

gemeente Veendam

Tot 1994 waren er twee huurdersorganisaties in de gemeente Veendam: één in Wildervank en één in Veendam. De toenmalige directeur, de heer Jo Hoefsloot, van Bouwvereniging Veendam, vond dat niet handig en adviseerde om samen te gaan. In 1994 werd dat een feit en ontstond de Werkgroep Huurzaken, als onderdeel van het Bewoners Overleg Veendam. Een paar jaar later werd de naam gewijzigd in Commissie Huurzaken. De Bouwvereniging Veendam is later opgegaan in de Woningcorporatie Acantus. De huurdersorganisatie Commissie Huurzaken heeft haar 25 jarig bestaan gevierd op woensdag 13 november 2019 in Brouwhotel Parkzicht te Veendam. Huurders van een Acantus- woning werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit 25 jarig Jubileum. Ans Grimbergen, wethouder sociaal domein, volkshuisvesting en wonen, en Anita Tijsma, bestuurder Acantus, hielden een speech. Erwin de Vries, Groningse tekstschrijver/zanger, zorgde voor de muziek en zang. Op een scherm gaven huurders hun mening over Wonen in Veendam en Wildervank. De avond werd afgesloten met een stamppotbuffet.

Inspraaktraject Ontwerp-Woonvisie 2019-

2023 gemeente Veendam

In de afgelopen maanden is de gemeente Veendam bezig geweest om een nieuwe woonvisie te schrijven. Hiertoe heeft er op 5 september 2018 een woondialoog plaatsgevonden. Ontwerp-woonvisie. De opmerkingen tijdens de woondialoog gecombineerd met de eerste reactie van de gemeenteraad op het naar aanleiding hiervan opgestelde concept van de woonvisie hebben geleid tot deze Ontwerp-Woonvisie 2019-2023 dd. 7 maart 2019. lnspraak ontwerp-woonvisie. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwerp-woonvisie en een eventuele zienswijze te geven. De ontwerp-woonvisie is tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis. Daarnaast is het te raadplegen via www.veendam.nl. Tot 6 mei 2019 kunnen zienswijzen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Zienswijzen kunt u ook online met een webformulier indienen via de gemeentelijke website. Vragen? Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Plat van het team Omgevingsbeleid en Ontwikkeling. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0598-652222 of per e- mail remco.plat@dekompanjie.nl Ontwerp-Woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam

Zoek uw energielabel

Check hier het energielabel van uw woning.

Acantus start digitaal klantenpanel

meer>>>

Richtlijnen tuinonderhoud Acantus

In de wet is vastgelegd dat een huurder zijn tuin moet onderhouden. Daarbij ziet iedereen natuurlijk graag dat alle tuinen er netjes en verzorgd uit zien. Het is vervelend wanneer een slecht onderhouden tuin het gehele straatbeeeld verslechtert. Acantus-norm voor tuinonderhoud: Ten aanzien van het tuinonderhoud heeft Acantus in samenwerking met huurdersorganisaties een Acantus-norm opgesteld. meer>>>

Woonvisie gemeente Veendam

De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. Daarvoor zijn de juiste woningen op de juiste plekken noodzakelijk en is er aandacht voor het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de woningen in relatie tot de bevolkingsontwikkeling. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld. Vastgestelde woonvisie gemeente Veendam 2015
Molenstreek, Veendam
Jubileum 25 jaar Commissie Huurzaken in Brouwhotel Parkzicht  woensdag 13 november 2019 Erwin de Vries, Groningse tekstschrijver/zanger, zorgde voor de muziek en zang. Riny van der Meer, voorzitter Commissie Huurzaken, en Anita Tijsma, bestuurder Acantus. Een huurder aan het woord. Afsluitend een stamppotbuffet. De Commissie Huurzaken, v.l.n.r.: Ronald van de Leur, Riny van der Meer, Gerard van der Boor, Debora Vermaas, Ina Norder, Gezina Woltjes-Perdok, Janny Trip, Henk Biemolt.